ใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก VMSworks ได้รับการอนุมัติ โดยรัฐบาลฝ่ายตรวจสอบคุณภาพมีคุณสมบัติในการIso9001: 2000 ระบบ QualityManagement

รับรองระบบ EnvironmentalManagement iso14001: 2004 ฯลฯ

รับรอง
ISO9001: 2000ISO14001:200

ใบรับรอง SGS